Doučování Kurzy

Doucovani-kurzy.cz – tato multioborová pracovní skupina vznikla jako přirozená součást činnosti jazykové, překladatelské a tlumočnické agentury GlobalTranslations, s. r. o., která na českém trhu působí od roku 2002.

Naše pole působnosti pokrývá široké spektrum problematiky humanitních, exaktních, přírodních a společenských věd.

 

Školní a posléze i pracovní prostředí klade na jedince stále vyšší nároky.

Jsme připraveni pomocinejen studentům základních a středních škol, ale i dospělým zorientovat se v dané problematice a společně najít cestu k překonání překážek ve škole či zaměstnání.

Naší prioritou je, že tématu daného oboru je třeba nejen rozumět, ale umět jej i náležitě předat – vysvětlit. Takto všichni ve skupině pracujeme.

Pracovní skupina doucovani-kurzy.cz funguje jako podpora při vzdělávání formou vysvětlení a následného procvičení, doplnění či rozšíření látky v cílovém předmětu/oboru.

Nabízíme krátkodobé doučování a dlouhodobé, víkendové či intenzivní kurzy různého zaměření.

ipad-3765920_640

Doučování

Doučování je určeno pro děti, mládež a dospělé. Rozhodněte se sami, zda preferujete doučování pro jednotlivce, nebo skupinu 2–4 žáků.

Doučovací hodina trvá 60 minut. Cena je stanovena v závislosti na počtu lidí ve skupině.

Výuka probíhá v útulné kanceláři na Praze 2 - Moráň nebo po dohodě u vás na pracovišti nebo jiném místě určení.
Dostanete se k nám metrem (výstup ze stanice Karlovo náměstí) nebo tramvají (zastávka Moráň).

Vedoucí pracovní skupiny je vystudovaná pedagožka-angličtinářka. Má na starosti nejen činnost celé skupiny, ale i doučování anglického jazyka.

faculty-979900_640

Kurzy

Kurzy se zaměřením na dlouhodobou výuku humanitních předmětů, jako jsou jazyky, rétorika či firemní komunikace, práce s trémou a stresem obecně, sebeprezentace,

Víkendové intenzivní kurzy matematiky nebo českého jazyka jako vhodná průprava před přijímacími zkouškami nebo závěrečnými testy před koncem pololetí nebo školního roku.

 

Víkendové kurzy aneb body and mind trošku jinak

Kombinace aerobně zaměřených hodin nebo jógy + workshopu na různá témata

Doučování

Spíš než naše schopnosti jsou to naše rozhodnutí, co ukazuje, kdo skutečně jsme.

Joanne K. Rowling

Doučování českého jazyka

Doučování učiva základních a středních škol dle aktuálních potřeb studenta/skupinky

V mluvených spisovných projevech dbáme na správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby, v psaných projevech na pravopis. V mluvnici (gramatice) se zpravidla zaměřujeme na stavbu slova a vět.

od 350 Kč/hodina - cena zahrnuje 21% DPH
 • Cena závisí na počtu žáků ve skupině
 • Délka trvání jedné hodiny: 60 minut
 • Místo konání: Karlovo náměstí 5 – Moráň
 • Možnost výuky ve skupině (2–4 žáci)
 • Možnost výuky jednotlivce
 • Možnost výuky o víkendu

Learning from mistakes is a great lesson for growth

Deepak Chopra

Doučování anglického jazyka

Doučování učiva základních a středních škol dle aktuálních potřeb studenta/skupinky nebo dle požadavku

Cílem doučování je studujícímu umožnit, aby si řádně osvojil aktivní znalost angličtiny na příslušné úrovni, upevnil a rozšířil získané základy gramatiky a slovní zásoby a dále rozvíjel konverzační schopnosti.

od 350 Kč/hodina/1 student - cena zahrnuje 21% DPH
 • Cena závisí na počtu žáků ve skupině
 • Délka trvání jedné hodiny: 60 minut
 • Místo konání: Karlovo náměstí 5 – Moráň nebo dle dohody u vás v zaměstnání/škole
 • Možnost výuky ve skupině (2–4 žáci)
 • Možnost výuky jednotlivce
 • Možnost výuky o víkendu

Kvalita je výsledkem lásky k detailu.

Andreas Tenzer

Doučování matematiky

Doučování učiva základních a středních škol dle aktuálních potřeb studenta/skupinky

 

od 350 Kč/hodina - cena zahrnuje 21% DPH
 • Cena závisí na počtu žáků ve skupině
 • Délka trvání jedné hodiny: 60 minut
 • Místo konání: Karlovo náměstí 5 – Moráň
 • Možnost výuky o víkendu

Káťa J. studuje osmileté gymnázium. Nyní je v tercii, minulý školní rok potřebovala ve 2. pololetí doučování matematiky.

Zeptali jsme se jí, v čem byl největší problém.

Co ti nešlo?

Byla to procenta a v geometrii úhly.

Co konkrétně?

Řešení delších slovních úloh s procenty a také promile. Potřebovala jsem procvičit i převody jednotek.

Dále mi nešly úhly – určení vnějších a vnitřních úhlů v trojúhelníku.

Kolik hodin jsi měla a jak jsi byla s doučováním spokojená? Co ti to dalo?

Hodin jsem měla asi osm. Určitě jsem si jistější v řešení slovních i geometrických úloh a v logickém uvažování.

Kurzy

Today I embrace my potential to be, do and have whatever I can dream.

Deepak Chopra

Kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka

Kurzy jsou určeny pro jednotlivce nebo věkově neomezenou skupinu 2–4 studentů.

Kurzy jsou připraveny tak, aby se staly užitečnou pomůckou pro všechny, kteří v běžném, ale i studijním a pracovním prostředí potřebují znalosti výše uvedených jazyků.

Používáme moderní vyučovací metody, které umožňují dosáhnout aktivních a pokročilých znalostí. Podstatnou část hodiny věnujeme cvičení a konverzaci, které pomocí vzorových příkladů vedou k analogickému tvoření vět.

Cenovou nabídku na konkrétní kurz vám rádi připravíme.

 • Cena závisí na počtu žáků ve skupině
 • Délka trvání kurzu: dle domluvy
 • Místo konání: Karlovo náměstí 5
 • Možnost výuky ve skupině (2–4 žáci)
 • Možnost výuky jednotlivce
 • Možnost výuky o víkendu

Pohyby jsou stejně výmluvné jako slova.

Isadora Duncan

Kurzy rétoriky a sebeprezentace

Lidé se mezi sebou dorozumívají zpravidla mluvením, řečí. Je též možno dorozumívat se pohyby (rukou, hlavy), pohledem očí apod., jde o tzv. body talk. Nicméně pouze řeč je dokonalý, i když složitý dorozumívací prostředek. Je nástrojem styku a komunikace lidí. Řečí vyjadřujeme myšlenky, city i vůli. Jsme schopni pojmenovat věci a skutečnosti, které nás obklopují, které vytváříme či vymýšlíme.

 

Řeč vznikla při práci z potřeby dorozumět se. Souvisí s výrobou i s veškerou ostatní lidskou činností, protože bez vzájemného dorozumívání mezi lidmi by se nemohla lidská činnost, a tím ani lidská společnost vyvíjet.

Náš kurz cílí k tomu, abychom bez zbytečné trémy správně a cíleně vyjádřili svoje myšlenky, názory, postoje atd. Abychom byli jasní, přesní, srozumitelní. Abychom řečí a svým projevem vůbec vyjádřili to, kam míříme a cílíme.

Teprve náročnou prací a myšlením člověk roste ke skutečné svobodě.

Julius Langbehn

Intenzivní kurzy matematiky, češtiny nebo angličtiny

Intenzivní kurzy matematiky, češtiny nebo angličtiny jsou časově neomezené. Kurz je tematicky připraven dle požadavku studenta/studentů. Je určen jak pro jednotlivce, tak pro skupinu 2–4 studentů.

Pomůžeme vám s přípravou na zkoušky, závěrečné písemné práce, reparáty atd. Nemusí se jednat jen o zkoušky v rámci studia.

Jsme připraveni být vám oporou v přípravě na různé druhy slovních či písemných projevů, prezentací a článků včetně korektury psaných materiálů.

Everything I desire is within me.

Deepak Chopra

Víkendové kurzy aneb body and mind trošku jinak

Cílem víkendových kurzů je, jak název napovídá, propojení fyzické a psychické aktivity. Kurz zpravidla začíná v pátek večer a trvá do sobotního večera nebo začíná v sobotu ráno a trvá do neděle odpoledne. Též nabízíme jednodenní kurzy, buď na sobotu, nebo na neděli. Program je pokaždé jiný, vždy záleží na tematickém zaměření. Připravujeme pro vás kombinaci dvou až čtyř cvičebních hodin, jako jsou aerobní hodiny, jóga, pilates, workout atd. A k tomu čas strávený např. procvičením anglické konverzace, sezení s „průvodkyní“ ze světa módy a oblékání (stylistkou) nebo s námi bude masérka, kosmetička, kadeřnice, budeme rozebírat barvy, barevnou typologii, líčení atd. Zajímavých hostů máme nepřeberný počet a je jen na vás, co si vyberete. Místem konání je zpravidla penzion zasazený v krásném prostředí Krkonoš, Jizerských nebo Orlických hor. Na jednodenní kurzy zůstáváme v Praze. Přesný program a místo konání budou vždy včas upřesněny.

Kontakt

TELEFON

+420 224 239 515

+420 725 712 655 (mob.)

e-mail

Stránky doucovani-kurzy.cz neshromažďují žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek.